Program

Atölye programı, atölyeler sayfasında ilan edilmiştir.

16 Kasım 2023 Perşembe

Saat

Salon 1 Salon 2 Salon 3

09.00-09.30

Kayıt

 

 
09.15-09.30

Açılış Konuşması

   

09.30-10.30

Davetli Konuşmacı:
Prof. Dr. Cem Say

 

 

10.30-10.45

Çay/Kahve arası

 

 

10.45-12.25

I. OTURUM
Büyük Yıkım ve Ertesi: Hallerimiz

II. OTURUM
Dijitalleşme ve Aktivizmin Seyri 1

III. OTURUM
Dijital ve Gerçek Dünyada Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı

 

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Recep Ünal

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Ceyhan

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İncilay Cangöz

Afet Dönemlerinde İnfodemi: 2023 Türkiye-Suriye depremleri sürecinde Twitter’da yayılan "İnfodemi"ye yönelik analiz
Ahmet Taylan, Canan Dural Tasouji ve Recep Ünal

 

Dijital Dayanışma: Tip 1 Diyabet Hastalarının Çevrimiçi Direnişi
Ece Dede ve Selin Küçükoruç

 

Yankı Odasını Medyayla Aşmak: Türkiye'de Nafaka Karşıtı Antifeminist Hareket Örneği
Duru Su Kadıoğlu ve Ceren Sözeri Özdal

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Adaylarının 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Hakkındaki Twitter Paylaşımlarının İçerik Analizi
Elif Akçay ve İrem Koca

Yeni Medyanın Yarattığı Yeni Pratikler:  Blokzinciri Tabanlı Sosyal Ağlar Üzerinden Veri Güvenliği Direnişi
Irmak Koç Alamaslı ve Cem Sefa Sütcü

2023 Seçim Kampanyaları Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Popüler Kültür Konularının Twitter’da Tartışılması
İrem İnceoğlu ve Özen Baş

Bittiği Yerde Başlayan Bir Anlatı: Türkiye’de Deprem Sürecinde Sosyal Medyada Kurumsal Yas
Erdem Alper Turan ve G. Senem Gençtürk Hızal

r/Privacy Reddit Topluluğu Örneğinde Yeni Medyanın Kolektif Zeka Potansiyeli ve Yarattığı Yeni Direniş Pratikleri
Sadettin Demirel, Sabri Eğe ve Mesut Ceylan

Türkiye’de Kadın Gazetecilere Yönelik Dijital Şiddet
Yeliz Dede Özdemir

2023 Türkiye-Suriye Depremi Örneğinde Cinsiyete Dayalı Dijital Eşitsizlikler
Nermin Alkan ve Duygu Özsoy Taylan

Yeni Medya Ortamının Hak Arayışı Aracı Olarak Kullanılması: Twitter ve Ekşi Sözlük Kullanıcılarının Paylaşımları Üzerinden Migros Çalışanları Örneği
Sinem Yankı Özcan

 

Biyoiktidar Bağlamında Kadınların Sosyal Medyadaki Direniş Biçimleri
Yılmaz Kam ve Dilan Ayırkan

Tık Tuzaklarına Mukavemet Mümkün Mü? Deprem Haberleri Üzerine Bir İnceleme
Özgür Emek Korkmaz ve Recep Ünal

Dijital Alanda Karşı-Hegenomik Pratikleri Aramak:  BreadTube/LeftTube Yayıncıları Üzerine Bir Değerlendirme
Turancan Şirvanlı

Türkiye’deki İncel Hareketi’ne Dair Bir Girizgâh: Dijital Altkültür, Erkeklik ve Aidiyet
Yiğit Bahadır Kaya

12.25-13.30

Öğle yemeği

   

13.30-15.30

IV. OTURUM
Yeni Medyayı Kavramsal, Metodolojik, Etik Olarak Düşünmek

 

V. OTURUM
Dijital Kültürde Kimliklenme ve Bedenlenme

 

VI. OTURUM
Dijital Kültürde Sanat ve Sanatın Seyirci ile Buluşması


 

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Özen Baş

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. İrem İnceoğlu

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Hakan Erkılıç

Doğanın Yoluyla Mukavemet
Deniz Tansel İlic

Sığınmak, Ait Hissetmek, Düşlemek: Genç Kadınların Buluşma Alanı Olarak Wattpad
Burcu Şenel Alpuğan

Yaratıcı Müzik Kenti Kırşehir’in Dijitalleşme ve Çevrimiçi Müzik Akışım Platformları ile İmtihanı
Aybüke Doğan

Dolayımlı Etkileşimin Yükselişi ile Değişen İletişim Ortamı: “Medya ve Modernite” Perspektifinden Bir İnceleme
Esra Akarsu

Alternatif Bir Tüketim Biçimi Olarak Yavaş Moda: Atölye Ren Örneği
Mine Rugancı Livan

Veri Gözetiminden Sanatsal Gözetime: Dries Depoorter’in Yeni Medya Sanatında Gözetim ve Direniş
Burcu Baykan ve Didem Özkul Mcgeoch

Yeni Medya, Büyük Veri ve Açık Erişim Tartışmasında Hesaplamalı Sosyal Bilim Çalışmalarının Olanakları
Evrim Yılmaz, Sevil Bal, Çağın Polat ve Merve Kaya Şahin

Dijital Etkileşim ve Sosyal Etkileşim Bağlamında Sanal Ortamlarda Tanışmak: İlk İzlenimler
Okan Şeker

Godard’ın Müzesi: İmgeler ve Sözcükler’de Medyalararasılık ve Belleğin Direnci
Cansu Yılmaz

Agnotoloji, Yeni Medya ve Siyaset
Hakan Erdal

Kuir Tuzağının Gölgesinde: Yasak Elma’yı Twitter’da “Kaçak Avlayanlar"
Özlem Akkaya

Sanal Gerçeklik Platformları ve Etkileşimli Belgeseller, Yeni Bir Şey Var Mı?
Ergin Şafak Dikmen

Veri Kullanımı ve Mevcut Etik Tartışmalar
Hasan Hüseyin Kayış

Teşhir ve Direnç İkileminde Sosyal Canlı-Yayın Platformları: Tango ve Bigo Live
Serra Sezgin

Film festivalleri seyircisinin dijital platformların algoritmalarına karşı mukavemet sınavı bir yanılsama mı?  Aslında hem o hem de öteki ya da ne yardan geçerim ne de serden durumu!
Hakan Erkılıç ve Senem A. Duruel Erkılıç

Gençler ve Temaşa Arzusu: Goffman’ın Dramaturji Teorisi Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Seda Gökçe Turan ve Necmi Emel Dilmen

Bedenin Sınırlarını Zorlamak, Aşırılığı Arzulamak: Sosyal Medya, Aşırı Beslenme ve Olumluluğun Şiddeti
Tuncay Pusat

Kültür ve Sanata Erişimde Dijitalin Etkisi ve Müzenin Yeni Söylemi: Google Arts and Culture Uygulaması Üzerinden Bir Tartışma
Serpil Karaaslan

15.30-15.45

Çay/Kahve arası

 

 

15.45-17.05

VII. OTURUM
Haberle Mukavemet 1

VIII. OTURUM
Dijital Kültürde Kimliklenme ve Varoluşsal Seçişler

IX. OTURUM
Yeni Medyada Nüfuzlular

 

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Ceren Sözeri

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Şafak Dikmen

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Fuat Güllüpınar

Küresel Güney Gazeteciliği Tartışmalarında Türkiye’yi Konumlandırmak
Ezgi Kaya Hayatsever

Yeni Toplumsal Hareketler Çerçevesinde Türkiye’de Yeni Medya Selefîliğinin Söylemi - Vasat Kitabevi Örneği
Barış Gençyılmaz

Yeni Annelik, Yeni Medya: Türkiye'de "Instamom" Olmayan Instagram Anneleri Üzerine Netnografik Bir Araştırma
Burcu Asena-Salman

Toplum ve Gazetecilik İlişkisi Üzerine Bir Kavramsallaştırma Girişimi: “Halkın Haber Olma Hakkı”
Gökhan Bulut

“Gerçek Ol”: Kısa Ömürlü İçerik Yoluyla Otantisite Arayışı
Sezen Günce Yöndem

Bireyin Sosyal Medyada Metalaşması ve Influencerlar: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Mehmet Serhan Tezgeç, Ufuk Özden ve Burak Polat

Gazetecilik ve Toplum İlişkisinde Doğruluk Kontrolü Faaliyetlerinin Etkilerine Dair Eleştirel Bir Değerlendirme
Merve Filiz Yavuz

No Gods, No Masters, No FM: Anarşizmin Prefigüratif Repertuarının Bir Parçası Olarak Podcast Yayıncılığı
Sezer Fener

Bir Ortak Bilinç Oluşturma Girişimi Olarak Instagram Birikim Hesapları: Kadınlar Finans Konuşuyor
Merve Genç

Gazetecilikte ChatGPT Uygulamaları: Tehdit ve Fırsatlar
Selma Koç Akgül ve Aleyna Doğan Böcekci

Dijital Nefret Söylemine Karşı Mukavemet Çabası: Veganlara Yönelik Keşfedici Bir Çalışma
Zehra Türedi

Sosyal Değişim Kapsamında Dijital Aktivizm: Markaların Toplumsal Değişimdeki Rolü Ve Gelecek Perspektifleri Üzerine Bir İnceleme
Özge Özkök Şişman

17.05-17.20

Çay/Kahve arası

 

17.20-19.00

X. OTURUM
Haberle Mukavemet 2

XI. OTURUM
Dijital Oyun Çalışmaları

 

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Erdal Dağtaş

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Serra Sezgin

 

Bilim Haberlerinde İnfodemiyle Mücadele Pratikleri: Teyit.org Örneği
Kumsal Kınay ve Sena Özşirin

Tiran'ı Oynamak: Hiero'nun Gözünden Dijital Oyunlara Kısa Bir Bakış
Aylin Berna Zamandar Başoğlu

 

Öz-yansıtıcı Bir Temaşa Olarak Türkiye Haber Medyasında Yapay Zeka
Mahmut Burak Atasever ve Suncem Koçer

Dijital Hikaye Anlatıcılığında Özgür Bir Alan: Bağımsız Oyunlar
Esra Özgür

 

Alternatif Haber Mecrası Olarak TikTok: Kutuplaşmış Toplumda Haberi Savunmak
Oğuz Kuş ve Barış Çoban

Direnişin Esnekliği: Video Oyunları, Deneyim ve Güçlenme Olanakları
Levent Y. İnce

 

Unutulma Hakkı mı? Unutturma Despotluğu mu? Unutulma Hakkına İlişkin Etik İkilemler ve Haber Sansürüne Direnmek
Ruhdan Uzun

Dijital Oyunlarda Direniş Pratiği Olarak Özerklik: Oyuncu Deneyimi Üzerine Bir Araştırma
Naz Almaç

 

Hakikat Sonrası Çağda Dijital Aktivizm: 140journos
Serenay Anık Gök

Espor Yayıncılığı Ekosisteminin Haritasını Çıkarmak: Twitch.tv üzerine bir inceleme
Sena Elif Özkan

 

20.00

Kongre Yemeği

   

 

 

17 Kasım 2023 CumaSaat

Salon 1 Salon 2 Salon 3

09.30-10.50

XII. OTURUM
Yapay Zeka Tartışmaları

XIII. OTURUM
Toplumsal Hareketlerin Yeni Medyada Konumsallığı

 

 

 

 

 

 

 

 

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Cem Sefa Sütcü

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ruhdan Uzun

Tasarımcının Yapay Zeka ile İmtihanı
Banu Erşanlı Taş

Türkiye’de Çevre Gazeteciliği Pratiği: Güvenlik Sorunları ve Çözümleri
Barış Çoban

Soyut Makine Kavramı ve Makinesel Semiyotikler ile Dijital Algoritmaları Anlamak
Erdem İlic

Çevre Eylemlerinde Medya ve Toplumsal Hareket Çerçeveleri: Jeotermal Enerji Tartışmaları Üzerine Bir İnceleme
Burak Doğu ve Begüm Pasin

İnsan-Makine İlişkisinin Sosyo-Politik Okuması: Yapay Zekâ ve Dijital Aktivist Kültür
Selver Dikkol Akçay

Kendine Özgü Mukavemet: Kültürhane
Burçak Görel ve Onur Aytaç

Yeni Bir Mukavemet Cephesi ChatGPT: Üretken Yapay Zeka Araçlarına İlişkin Politika Tartışmaları
Şafak Etike

Yeni Medyada Mukavemet Performansları: Toplumsal Muhalefetin Müzakeresi ve “Üçüncül Sahnelenişi” Olarak “Video Düzenlemeler”
Mehmet Emir Yıldız

10.50-11.05

Çay/Kahve arası

 

 

11.05-12.45

XIV. OTURUM
Yeni Medyanın Kara Kutusu: Algoritmik Kürasyon

XV. OTURUM
Dijitalleşme ve Aktivizmin Seyri 2

 

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Oğuz Kuş

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Burak Doğu

Algoritmik Tahayyül ve Taktikler:  Algoritmik Kürasyona Karşı Kullanıcı Pratikleri Üzerine Bir Araştırma
Cemile Tokgöz ve Gülşah Başlar

İnsan Hakları Mücadelesinde Sosyal Medyanın Rolü
Alev Aslan

Filtre Balonlarıyla Mücadelede Çevrimiçi Müzakere Platformları ve Argüman Haritalama Uygulamaları Üzerine Bir Analiz
F. Nesrin Yarar Aksoy

“Örgütsel Mukavemete” Karşı “Kamusal Mukavemet”: Aktivist Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme
Ebru Akçay

Sosyal Medyada Filtre Balonu: Dijital Yerliler Instagram Haber Kaynağındaki Kişiselleştirilmiş Bilgileri Nasıl Değerlendiriyor?
Nazlı Çetin Gündoğdu

Türkiye’de Gerçekleştirilen Dijital Aktivist Hareketlere Katılım Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
Gizem Uyanık ve Sema Bulat Demir

Medya Okuryazarlığının Kişiselleştirilmiş Haber İçerikleri Aracılığıyla Oluşturulan Yankı Odalarından Kaçış Üzerindeki Etkisi
Reyhan Kulluk ve Sedat Demir

Slaktivizm, Kliktivizm: Güvenli Suların Sığlığı mı?
Merih Taşkaya ve Süleyman Kaymaz

 

Tekno-Panik veya Patlayan “Filtre Balonu”nun “Yankı Odası”ndaki Sessizliği
Zafer Yılmaz, Sıla Solaklar ve Ayşegül Mballo

Sosyal Medyada Bir Direniş Pratiği Olarak Çevrimiçi Anonimlik
Selin Küçükoruç ve Ece Dede

12.45-13.30

Öğle arası

 

 

13.30-15.10

XVI. OTURUM
Dezenformasyona Mukavemetin Meşakkatli Yolları

XVII. OTURUM
Dijital Kültürde Kapsayıcılık:
Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler

ÖZEL OTURUM
İnternet Galaksisi'nde Türkiye 1

 

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Erkan Saka

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Dede Özdemir

Dijitalleşmenin İzlerini Sürmeye Çağrı
Tuğba Asrak Hasdemir ve Tülay Atay

Metaverse: Yanlış Bilgi İçin Potansiyel Bir Yayılım Alanı, Riskler ve Çözüm Önerileri*
Başak Nur Aynacı

Birleşik Krallık'ta Sivil Toplum Kuruluşlarının Dijital İçermedeki Rolü: Healthwatch Islington Örneği
Gülüm Şener

Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi ve Dönüm Noktaları
İlknur Şahin

Yeni Medya Çağında İnfodemiyle Mücadele Pratikleri: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Örneği
Deniz Yengin, Yasemin Çakar ve Aykan Şahin

Gençlerin Dijital Aktivizm Deneyimleri: Sosyal Ağlar Fırsat Mı Bariyer Mi?
İpek Kaya

Küreselden Yerele İnternet Coğrafyası: Türkiye Örneğinde Bir Değerlendirme
Mehmet Keskin

Çevrimiçi Dezenformasyonla Mücadele: İlk Seçenek Denetim mi Olmalı?
Gökçen Cıvaş

Türkiye’deki Sığınmacılar ve Göçmenlerin Sürdürülebilirliği: Twitter Konuşmaları ve Dijital Haberlerin Karşılaştırmalı Analizi
Özen Baş ve Emel Özdora-Akşak

Türkiye’de İnternet Mevzuatı ve İnternet Yasakları Üzerine Bir Değerlendirme
Mahmut Fevzi Cengiz

Yeni Medyada Doğrunun Yalan ile Sınanması: Türkiye’deki Haber Doğrulama Platformları Üzerine Bir Araştırma
Samet Gümüş

Dijital Dönüşümün Gölgesinde Yükseköğretimde Dijital Eşitsizlik: Fırsat Eşitliği İçin Ne Yapılmalı?
Selfiye Özkan

Hayali İzleyiciler ve Davetsiz Misafirler: Türkiye'de Çevrimiçi Siyasi İfade
Ayşenur Dal

İnfodemiyle Mücadelede "Karşı Kutbu" Anlamak: Pandemi Döneminde Aşı Karşıtı Hareket ve Büyük Uyanış Mitingi
Zübeyde Demircioğlu

Yaşlıların İkinci Baharı Olarak Sosyal Medya
Sultan Bostancı Karakoç

Sivil Toplum Kuruluşları, Kamusal Alan ve Sosyal Medya
Uğur Evcim

15.10-15.25

Çay/Kahve arası

 

 

15.25-16.45

XVIII. OTURUM
Dijital Kültürde Bellek ve Bellek Kurgusu

XIX. OTURUM
Yeni Medyanın Yasal Olarak Düzenlenmesi: Haklar ve Gasplar

ÖZEL OTURUM
İnternet Galaksisi'nde Türkiye 2

 

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Gülsüm Depeli

Dijitalleşmenin Dayanılmaz Hafifliği: Televizyon Yayıncılığının Değişen Dünyası
Zeynep Gültekin Akçay

Belleğin Dijital Janus’u: Hashtag vs. Hafıza
Gizem Ekin Çelik

Otonom (Yapay Zeka Destekli) Habercilikte Hukuki Sorumluluk
Aybike Tunç

Türkiye’de Dijital Reklamcılık: Eğilimler ve Beklentiler
Seçil Toros

Türkiye'de Dijital Bellek: Karşı-Bellek Pratikleri ve Direniş
Göze Orhon

Eğlence Mi? Dolandırıcılık Mı? Katma Değerli Elektronik Haberleşme Hizmetlerine Yönelik Şikayetler
Nilüfer Pınar Kılıç

Dijital Medya Ortamında Çocuklar ve Sayısal Uçurum Üzerine: Türkiye’den İncelemeler
Tuğba Asrak Hasdemir ve Mehtap Uyar

 

Sanal Ortamda Görsel Bellek Yaratmak: Korona Günlerinde Fotoğraf
Gülbin Özdamar Akarçay

Platform Yayıncılığına Yönelik Yasal Düzenlemeler, Farklı Yaklaşımlar ve Türkiye Örneği
Seda Demir

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Dijitalleşmesi ve e-Sağlık Uygulamaları
Mehmet Yumrutaş
 

Halka Karşı Bir Mukavemet Örneği Olarak AKP İktidarının Çevrimiçi Organizasyonları
Reyhan Ünal

Veri Adaleti Mücadelesi
Songül Tan

Motosikletleriyle Çalışan Kuryeler: Dijital Emeğin Öteki Yüzleri
Çağdaş Ceyhan

16.45-17.00

Çay/Kahve arası

 

 

17.00-18.00

AYDIN UĞUR
ÖZEL OTURUMU
XX. OTURUM
Kapitalizm ve Platform Kapitalizmi:
Tahakküm ve Temellüğün Yeni Şekilleri

XXI. OTURUM
Dijital Kültürde Siyaset: Farklı Aktörler

 
XXII. OTURUM
Dijital Gözetimin Tezahürleri ve Direniş Olanakları

 

 

 

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Haluk Şahin

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Gülüm Şener
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Seçil Toros

Dijital Kapitalizmin Hayaletleri: Çalışmanın Yeni Formları, Arayışlar ve Direnişler
Çağrı Kaderoğlu Bulut

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Toplumsal Dönüşüm ve Davranış Değişikliği Amaçlı İletişim: Türkiye'deki Yerel Yönetimlerin İletişim Pratikleri Üzerine bir Analiz
Altuğ Akın, Burak Doğu ve Sevda Kitinur Kaya

Gözetim ve Güvenlik Bağlamında Akıllı Takip Cihazları Üzerine Bir Değerlendirme
Ceren Bilgici ve Zeynep Baykal

Dijital Emek ve Üretüketim İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Çıplak Ağ İşçilerinin Emek ve Sınıf Konumlarını Tanımlamak*
Onur Coşkun

Yanlış Siyasi Bilginin Dolaşım Sürecine Discord Sunucusundan Bir Bakış
Berru Perdahcı ve Suncem Koçer

Gözetim Toplumuna ve Sanal Kültürün Cazibesine Karşı Mukavemet
İlker Özdemir

Platform Kapitalizmine Mukavemet: Yankı Odalarına, Dijital Bağımlılığa ve Veri Sömürgeciliğine Direnmek
Tolga Tellan

Geçmiş Özlemli Gelecek Tahayyülü: Türkiye'de Instagram'daki Influencer'ların Politik İçeriklerinin İncelenmesi
Şule Karataş Özaydın

Hegemonyaya Karşı Direniş Biçimlerinde Yeni Medyanın Kullanımı
Pınar Sevginer

18.00-18.15 Çay/Kahve arası
18.15-19.15

Davetli Konuşmacı:
Prof. Dr. Haluk Şahin

   
19.15-19.30

Kongre Sonuç Bildirgesi ve Kapanış Oturumu

   

Oturumlardaki bildiriler, ilk yazar ismine göre alfabetik olarak olarak sıralanmıştır. Oturumdaki sunum sırası, Oturum Başkanı tarafından belirlenecektir. Her bir bildiri sunumunun 15 dakika olması planlanmıştır.

 

Kongre, Park Dedeman Eskişehir'de düzenlenecektir. Ulaşım bilgileri burada yer almaktadır.

 

Atölye programı, atölyeler sayfasında ilan edilmiştir.