Atölyeler

 

Atölyeler

 

Alternatif Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları kongresinin altıncısı “Mukavemet” temasıyla 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleşecek. Geçmiş yıllarda birçok atölye programına ev sahipliği yapan kongremiz, bu yıl da farklı sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getirecek atölye çalışmalarıyla yeni medya alanının güçlenmesine katkı sağlamayı planlıyor.

Atölyelerin uygulamaya dönük olması; katılımcıların ilgili alandaki becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi paylaşımı ile pratik uygulamaları birlikte içermesi beklenmektedir. Yeni Medya Çalışmaları VI. Ulusal Kongre “Mukavemet” teması çerçevesinde, yeni medyanın yarattığı yeni denetleme pratikleriyle; platformların bireyi hapsettiği yankı odalarıyla; yeni medya ortamlarında yayılan nefret söylemiyle ve dezenformasyonla mücadelede yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri akademisyenler ve öğrencilerle görüş alışverişini güçlendireceğini düşündüğümüz “medya okuryazarlığı”; dijital kapsama; “kişisel verilerin korunması ve dijital güvenlik”; “açık ve özgür yazılım ile açık erişim olanakları”; “veri okuryazarlığı”; “kod yazımı” vb. alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsayacak atölye çalışmaları için başvurulara açıktır.

Atölye başvuruları buradaki formun doldurulması ve kongre atölye koordinatörlerine e-posta yoluyla gönderilmesi ile yapılmaktadır. Katılımcı sayıları ve varsa başvuru koşullarını da içeren atölye önerileri için belirlenen son başvuru tarihi 4 Temmuz 2023’tür.

Atölye Koordinatörleri:

Prof. Dr. Mutlu Binark: binark@hacettepe.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu: tuba.sutluoglu@bilecik.edu.tr