Atölyeler

 

Atölye Programı

 

Atölyelere katılım başvurusu için aşağıda yer alan e-posta adresi üzeriden atölye koordinatörleriyle iletişim kurulması gerekmektedir. Gönderilecek e-postada isim, telefon numarası ve varsa kurum bilgisi yer almalıdır.

Kongre atölyeler koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu: tuba.sutluoglu@bilecik.edu.tr

Söyleşi Moderatörü:
Doç. Dr. Aslı Telli Aydemir

Konuşmacılar:
Hynek Trojánek
/ screenwriter, PR coordinator at Iuridicum Remedium

Petr Lupač
/ sociologist working on the digital divide and digital exclusion

Barbora Johansson
/ film director and audiovisual artist

Yer ve Zaman:
16 Kasım 2023 Perşembe
13.45 - 14.25 “Digital Dissidents
14.30 - 15.30 Söyleşi
Salon 4

Katılımcı sayısı:
Etkinlik hibrid (çevrimiçi/çevrimdışı) gerceklesecektir. Katılımcı
sayısında sınırlama yoktur.

Belgesel Gösterimi ve Söyleşi
Digital Dissidents

European Digital Rights (EDRi) üyesi luridicim Remedium tarafindan 2021`de Prag`da düzenlenen “Büyük Birader Film Festivali” kapsamında Kinolab iş birligiyle çekilen belgesel, dijital uçurum ve dijital dışlanma üzerinde duruyor. Belgeseldeki bireyler analog tutumlarının sanat dünyasıyla bağını anlatırken, çevrelerinden dışlanma pahasına duruşlarından ödün vermediklerini ekliyor. Sosyal medyada hesapları ve akıllı telefonları yok; pandemiyle birlikte çevrimiçine aktarılan sosyal etkinlikleri ve dijital erişime dair toplumsal eşitsizlikleri kaygıyla izlemekteler. “Analog Hakki” kampanyasına dikkat çeken bu çalışmayı birlikte izleyip, film ekibiyle değerlendirmek isteyen herkesi bekleriz.

 

Belgeselin kamuya açık versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz
https://archive.org/details/digitalni-disidenti

Daha ayrıntılı bilgi için (İngilizce):
https://digitalnisvobody.cz/wp-content/uploads/2022/09/Digitalni-disidenti_ABOUT-FILM.pdf

 

   

Düzenleyenler:
Doç. Dr. Sevda Ünal
Doç. Dr. Filiz Yıldız

Yer ve Zaman:
16 Kasım 2023 Perşembe
15.45-19.45
Salon 4

Katılımcı Sayısı:
Azami 12 kişi ile sınırlıdır.


Katılımcıların mutlaka kişisel bilgisayarıyla birlikte katılması gerekmektedir.

Atölye 1
Tableau ile Veri Görselleştirme ve Hikâyeleştirme

Günümüzde karşı karşıya kalınan veri bolluğu, bu verileri hızlı ve doğru bir şekilde anlamlı hale getirme ve bilgiye dönüştürme konusunda sıkıntılar yaşamamıza neden olmaktadır. Bu sıkıntılar karşısında özellikle görselliğin ön plana çıktığı başka bir ifadeyle “Bir resmin bin sözcüğe bedel olduğu” şeklindeki anlayışın hâkim olduğu günümüz dijital medya ekosisteminde, büyük verinin görselleştirmeler aracılığıyla hikâyeye dönüştürülmesi hem okuyucu/izleyici hem de içerik üreticisi için “anlaşılırlık” açısından başvurulan temel araç haline gelmiştir.

Bu çerçeveden yola çıkılan atölyenin konusunu veri bilimi araçlarından olan ve veri gazeteciliği uygulamalarında da kullanılan Tableau ile veri görselleştirme oluşturmaktadır.

Çevrimiçi platformların etkisinin artmasıyla, bilginin hacmindeki ve dolaşım hızındaki artış pek çok alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da haber hikâyeleri oluşturmada yeni araçların kullanımını beraberinde getirmiştir. Özellikle Covid-19 sürecinde hem Türkiye’de hem de dünya genelinde salgınla ilgili hacimli verinin elde edilmesi, sorgulanması, filtrelenmesi ve hikâyeye dönüştürülmesi süreci sonucunda oluşturulan görseller, okuyucu/izleyiciye hastalığın gidişatıyla ilgili güncel ve anlaşılır bilgi sunması açısından temel başvuru kaynağı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı da haber hikâyesine dönüştürülmek üzere bir konu/olay ile ilgili elde edilen verilerin, Tableau programı aracılığıyla nasıl görselleştirileceği ve yayımlanacağının öğretilmesidir.

Atölyenin 2’şer saatlik iki bölümden oluşması planlanmaktadır.

Birinci bölümde; veri gazeteciliği ve veri görselleştirmesi hakkında kısa bilgi verilmesi, veri görselleştirme araçlarının tanıtılması, veri bilimi ve veri görselleştirme araçlarından Tableau hakkında bilgi verilmesi, Tableau Public’in katılımcı bilgisayarlarına yüklenmesi ve veri görselleştirme örneklerinin yapılması amaçlanmaktadır.

İkinci bölümün birinci kısmında hazır veri setlerinden kullanıcıların görselleştirmeler oluşturması, ikinci kısımda ise kullanıcıların gruplara ayrılarak kendi belirledikleri konuda veriye erişmeleri ve bu veriyi Tableau aracılığıyla görselleştirmeleri beklenmektedir.

 

   

Düzenleyenler:
Doç. Dr. Gülüm Şener
Doç. Dr. Zeynep Özarslan

 

Yer ve Zaman:
17 Kasım 2023 Cuma
11.15-12.15

Salon 3

Katılımcı Sayısı:
Azami 40 kişi ile sınırlıdır.

 

Atölye 2
Cinsiyetçi Dijital Şiddetle Mücadele

Bu atölye, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla dijital mecralarda da özellikle kadınların, kız çocukların ve LGBTİ+ bireylerin maruz bırakıldığı taciz ve ısrarlı takip gibi şiddet biçimlerinden korunma yöntemleri ve dijital güvenlik önlemleri hakkındaki uygulamaları içermektedir.

Atölyede, cinsiyetçi dijital şiddetle mücadele etme yöntem ve araçları ile dijital güvenlik önlemleri ve de konunun hukuki boyutları hakkında farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.

Atölyenin akışı; soru-cevap tekniği kullanılarak cinsiyetçi dijital şiddet tanımı, türleri ve yasal boyutları hakkında bilgi verilmesi; Sivil Düşün ve Alternatif Bilişim Derneği desteği ile hazırlanan “Cinsiyetçi Dijital Şiddetle Mücadele Rehberi”nin Genişletilmiş 2. Baskısının tanıtımı; ve dijital güvenlik önlemlerinin uygulamalı olarak anlatımı şeklinde olacaktır.

   

 

Atölyelerle ilgili iletişim için Kongre atölyeler koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu: tuba.sutluoglu@bilecik.edu.tr