BİLDİRİ ÖZETİ

 • Bildiri özetleri en az 500 en çok 750 kelimeden oluşacak şekilde hazırlanarak, bildiri başlığı ve çalışmayı betimleyen beş anahtar sözcük ile yazar(lar)ın adl-soyadları, ünvan, kurum ve adres dahil iletişim bilgileriyle birlikte Kongre Web sayfası aracılığıyla sunulmalıdır.

 

Özette dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Özetlerde, bildirinin gerekçesi ve araştırma konusu, yöntem ve yaklaşımı ile sonuç ve tartışma bölümlerine yer verilmelidir.

 • Çalışmanın, kongrenin teması ile uyumluluğu birkaç cümle ile belirtilmelidir.

 • Bildirideki önemli noktalar özette de vurgulanmalıdır.

 • Çalışmanın konusu hakkında bilgi veren anahtar kelimeler özet içerisinde de kullanılmalıdır.

 • Özette çok fazla atıf yapılmamalıdır.

 

Diğer bilgiler:

 • Bildiri özetleri 10 Nisan - 28 Nisan 8 Mayıs 2023 tarihleri arasında web sayfasından gönderilebilir.
 • Kongrenin Önemli Tarihleri web sayfasından izlenebilir. Daha fazla bilgi için kongre@yenimedya.org.tr e-posta adresi ile iletişim kurulabilir.
 • Yeni Medya Çalışmaları VI. Ulusal Kongre'ye gönderilecek bildiri özetleri kör hakem (blind review) sürecinden geçecektir.
 • Kongreye her katılımcı en fazla 2 bildiri ile katılabilir. Çok yazarlı bildirilerde sadece bir yazarın kongre kayıt ücreti yatırması yeterli olacaktır.
 • Panel önerileri için, panele dahil bildirilerin de web sayfası üzerinden ayrı birer bildiri olarak gönderilmesi gerekmektedir. Ancak panel önerilerinin değerlendirilebilmesi için kongre@yenimedya.org.tr e-posta adresine bilgi verilmelidir.