Kayıt ve Katılım Bilgileri

 
Kongre Kayıt Koşulları ve Kayıt Ücretleri
 
Kongre, 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde Adana'da hibrit (hem çevrimiçi hem de çevrimdışı - fijital) biçimde gerçekleştirilecektir. Dileyen katılımcılar, fiziksel olarak Adana'daki kongre mekanında bulunarak, dileyen katılımcılar ise çevrimiçi uzaktan bağlantı yöntemiyle kongreye katılabileceklerdir.
 
Kongre kayıt ücreti, bildiri özeti hakem değerlendirmesinden geçerek kongreye kabul edilen bildirilerde, sunum yapacak her katılımcı için 400 TL, öğrenciler için 200 TL’dir. Dinleyici olarak katılım ücretsizdir, ancak Kongre’nin web sayfasından kayıt olmak gerekmektedir.

Kongreye her katılımcı en fazla 2 bildiri ile katılabilir. Çok yazarlı bildirilerde sadece sunum yapacak yazarın kongre kayıt ücretini yatırması yeterlidir; kongre kiti ve kongre olanaklarından yararlanmak isteyen, sunum yapmayacak yazarların da kayıt ücreti ödeyerek burada açıklanan kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Kayıt ücretleri yazar esasına göre alınmaktadır; sunum yapacak yazarın, kongreye kabul edilen 2 bildirisinin olması durumunda, her iki bildirinin de sunumunu aynı yazarın yapması koşuluyla tek kayıt ücreti ödenecektir.

Kongre kayıt ücretine kongre ile ilgili belgeleri (katılım belgesi, program ve bildiri özetleri) içeren dosya ve kit malzemeleri ile kongre boyunca verilecek ikramlar dâhildir. Kongreye uzaktan bağlantı ile katılacak katılımcıların kongre kitleri, belirtecekleri posta adresine gönderilecektir. Katılımcıların, hangi biçimde konrgeye katılacakları (fiziksel veya uzaktan bağlantı) Eylül ayında kendilerinden öğrenilerek gerekli ön hazırlıklar yapılacaktır.

Kayıt Ücreti, 1 Temmuz - 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında bu sayfada bilgileri yer alacak banka hesabına ödenecektir. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi ve kaydın kesinleştirilebilmesi için banka dekontunun bir kopyasının hesap@yenimedya.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Banka dekontunun açıklama kısmında kayıt olacak bildiri yazarı adının yazılmış olmasına özen gösterilmelidir (Örnek: Ad Soyad Kongre Kayıt Ücreti). Gönderilecek e-postada, dekontun yanı sıra bildiri adı ve fatura işlemleri için kayıt olan yazarın TC Kimlik Numarası ya da kurumsal fatura isteniyorsa ilgili bilgiler yazılmalıdır.
 
Öğrenci ücreti ödeyen yazarların, öğrenci olduklarını gösterir belgenin (öğrenci kimliği, öğrenci belgesi, vb.) dijital görüntüsünü de hesap@yenimedya.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
Kayıt ücretiyle ilgili tüm sorular için, hesap@yenimedya.org.tr e-posta adresi ile iletişim kurulabilir.
 
Kongreyle ilgili diğer tüm sorular için kongre@yenimedya.org.tr e-posta adresiyle iletişim kurulabilir.