Program

4 Ekim 2019 Cuma

Saat

Salon 1 Salon 2 Salon 3

09.00-09.30

Kayıt

 

 

09.30-09.45

Açılış Konuşması

 

 

09.45-11.00

Davetli Konuşmacı:
Elisabetta Costa

 

 

11.00-11.15

Çay/Kahve arası

 

 

11.15-12.30

I. OTURUM
Egemen Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek mi, Yeniden Üretmek mi?
1

 

Ezgi Zengin ve İlker Çetin; Toplumsal Cinsiyet Açısından Dijital Bölünme: Türkiye Örneği

Ufuk Özden; Teknikten ve Sosyal Medyadan Eşitlik Statütüsü Talebi ve Dating Uygulamalarında İmkân Olarak iletişimsel Eşitlik

Yeliz Dede Özdemir; Akıllı Telefonlar Dolayımıyla Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yeniden İnşası

 

II. OTURUM
Katılımcı Kültür: Şeffaf Sınırlar

 

Esra İnce Özer; Sosyal Medyanın Hak Mücadelesindeki Rolü: #Batıkentteköpekkatliamı Vakasında Twitter Rüzgârı

Ezgi Harika Semiz; Yeni Medyada Geleneksel Eşitsizlik Mücadelesi: Change.Org Örneği

Songül Özdemir; Bir Re-Regülasyon Örneği Olarak RTÜK Kanunu’nda Yapılan Değişiklik ve Ekşi Sözlük Yazarlarının Değişikliğe İlişkin Görüşleri

 

 

 

12.30-13.30

Öğle arası

   

13.30-15.10

III. OTURUM
Egemen Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek mi, Yeniden Üretmek mi?
2

 

Aysel Çetinkaya ve Gamze Yetkin Cılızoğlu; Beni Baştan Yarat! Bedenin İdealize Edilerek Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden Yaratılması

Ayşegül Ertekin Özçakır; Kadınların Görünmeyen Ev İçi Emeğinin Sosyal Medya Aracılığı ile Görünür Hale Gelmesi Eşitsizliğe Çözüm Mü?

Onur Aytaç ve Selver Dikkol; #TenYearsChallenge: Eşitsizliklere Karşı Yeni Bir Meydan Okuma

Sibel Ezgin Ağıllı; Dijital Mekanlarda Annelik Direnişleri: Kutsal Olan Yıkılıyor Mu?

 

IV. OTURUM
Süregelen Egemenlik –Eşitsizlik İlişkileri: Kapitalizm ‘Remake’

 

Ayberk Can Ertuna; Küresel Hegemonya Mücadelesinde Dijital Platformlar Üzerinden Ticaret Savaşı: Huawei Örneği

Erdem Alper Turan ve Kazım Yiğit Akın; Tekno-Kapitalizmin Yarattığı Eşitsizliklerin Donanım, Yazılım ve Üretim Boyutlarına Yönelik Bir Değerlendirme

Tolga Tellan; Dijital Uçurum ve Endüstri 4.0: Yeni Eşitsizliğin Tarihçesi

Yağmur Çenberli; İletişimin Ekonomi Politiği ve Türkiye'de Alternatif Medya: Girdapta Hayatta Kalmak

I. ATÖLYE
Gazeteciler için Yeni Medya

 

Düzenleyen:

Doç. Dr. Erkan Saka

Kenan Dursun

Arda Çetin

Şevket Uyanık

 

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD) tarafından Friedrich Naumann Vakfı (FNF) desteğiyle

15.10-15.30

Çay/Kahve arası

 

 

15.30-17.10

V. OTURUM
Dijital Gözetim ve Yönetişim

 

Banu Durdağ; Sansür, Gözetim, Kontrol: Türkiye’de Alternatif Medyanın Sorunları ve Mücadele Pratikleri

Barış Çoban ve Bora Ataman; Alternatif Medya ve Karşı-gözetim

Murat Uluk; Kişiselleştirilmiş Arama Sonuçları ve Filtre Balonlarını Google Üzerinden Okumak

Ünsal Çığ; Yönetim Süreçlerinden Dışlanma, Asimetrik Gözetim ve Yeni Eşitsizliklerin Süreklileşmesi

VI. OTURUM
Dijital Kültür: Ütopya vs. Distopya

 

Deniz Tansel İlic; Kültür Endüstrisinin Yeni Medya Üzerinden Yeniden Üretimi

Selda Tunç Subaşi; Boş Zaman ve Hegemonya İlişkisi Bağlamında Akıllı Telefonlarda Bilgi Akışı

Sıla Aydemir Korkmaz; Biyopolitika ve Distopya Bağlamında Yaşamın Üretim Alanına Dönüştürülmesi: Alternatif iletişim ve Direniş Pratiklerinin Potansiyeli

Tirşe Erbaysal Filibeli; Kullanıcı Türevli İçerikten Semantik Web’e: Algoritmalar, Bilgi Düzensizliği, Dijital Eşitsizlik

 

II. ATÖLYE
Kişisel Verilerin Korunması ve Dijital Güvenlik Atölyesi

 

Düzenleyen:

Av. Faruk Çayır-Alternatif Bilişim Derneği, Ankara Barosu

Şevket Uyanık-Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği

17.10-17.30

Çay/Kahve arası

 

 

17.30-19.30

VII. OTURUM
Yeni Medyada Araştırma ve Araştırmacı

 

Eda Çetinkaya Yarımçam; Akademide Yeni Eşitsizlikler: Akademisyenlerin Sosyal ve Kültürel Sermayelerinin Dijital Teknoloji Kullanımları Üzerinden Alımlanması

Erdem Alper Turan; Kullanıcının Sayısal Değeri, Demografiyle Beslenen veri Yığınları ve Analiz Yöntemleri

Mehmet Serhan Tezgeç ve Burak Polat; Akademide Akrazinin Dönüşümü: Yeni iletişim Ortamlarının Akademik Üretkenliğe Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Selver Dikkol; Dijital Bölünmenin Yeni/Yeniden Üretimini Bourdieu ile Okumak

Zafer Kıyan ve Nurcan Törenli; Sosyal Medya verisinin Ticarileşmesi: Araştırmacılar Açısından Olanaklar ve Sınırlılıklar

III. ATÖLYE
Veri Okuryazarlığı’nın (VO) Veriye Ulaşmada, Okumada ve Yorumlamada Rolü ve Bir “Veri Eşitsizliği” Örneği Olarak ‘Gatesnotes 2019 Raporu’nun Anlattıkları!

 

Düzenleyen:

VYOD

İrem Oran

Pınar Dağ

 

 

19.45

Kongre Yemeği

   

 

 

5 Ekim 2019 CumartesiSaat

Salon 1 Salon 2 Salon 3

09.00-11.00

VIII. OTURUM
Dijital Beceriler ve Okuryazarlıklar: Kesişimsellikler

 

Duygu Kalaoğlu; Dijital Medyada Sağlık Okuryazarlığı Bağlamında Enformasyon Zenginleri ve Fakirleri

Gülşah Başlar; Yeni Medyada Bilgi Eşitsizliğini Derinleştiren Unsurlar Olarak Yanıltıcı İçerikler Üzerine Bir Söylem Analizi

Mehmet Fiğan ve Murat Tavşan; Dijital Eşitsizlik ve Kültürel Kimlik

Pelin Tokatlı, Naz Önen ve Ertan Ağaoğlu; Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi'nde Teknoloji Kurslarına Katılan Yaşlıların Dijital Teknolojilerle İlişkilenme Biçimleri: Bourdieu'cu Bir Perspektif

Tuba Sütlüoğlu; Sayısal Uçurumun Cinsiyeti: Eskişehir’de Yaşayan Kadın İnternet Kullanıcılarının Medya Kullanım Pratikleri

IX. OTURUM
Yeni Medyada Habercilik: Vaatler ve Sorunlar

 

Aysın Ece Acar ve Deniz Koç; Yeni Medya ve Gazetecilik: Yeni Eşitsizlikler Çerçevesinde Türkiye’de Gazetecilik ve 140journos Örneği

Barış Çoban ve Bora Ataman; Gazeteciliğin Sınırlarını Aşmak: Sınırsız Gazeteciliğin Vadettikleri

Çiler Dursun; Veri Haberciliğinin Fenomenolojisi

Ruhdan Uzun; Kitle Fonlu Gazeteciliğin Savunulmasında Etik Değerler

Seyfi Kılıç; Yeni Eşitsizlikler Bağlamında Türkiye’deki Alternatif Haber Sitelerinin Görünürlük Sorunu

 

IV. ATÖLYE
Dijital Eşitsizliği Önlemek İçin İlk Kodumu Yazıyorum

 

Düzenleyen:

Dr. Bilge Narin

Dr. Öğr. Üyesi Sevda Ünal

11.00-11.15

Çay/Kahve arası

 

 

11.15-13.15

X. OTURUM
Dijital Beceriler ve Okuryazarlıklar: Eşitsizlik Alanları

 

Ahmet Taylan ve Recep Ünal; Sayısal Eşitsizlikte Demografik Bağlam: Yeni Medya Okuryazarlığı ve Yankı Odası Etkisi İlişkisi

Beyza Huriye Turgut; Ebeveyn-Genç Yetişkin İlişkilerinde Dijital Beceri Eşitsizliği: Ailede Kamusal ve Özel Görünümler

Ezgi Zengin ve İlker Çetin; Teknoloji Çağında Dijital Yerliler, Melezler ve Dijital Göçmenlerin Bilgiye Erişim Düzeyi

Gülsüm Gülnaz Gültekin ve Kamile Elmasoğlu; İnternetin Bilinçli, Etkin ve Güvenli Kullanımı Eğitim Programı

Sinan Aşçı; Geleneksel ve Ters-Yüz Öğrenme Modelleri: Dijital Yerlilerin Çevrimiçi Araçları Öğrenme Deneyimi

 

XI. OTURUM
Haber Odalarında Neler Oluyor?

 

Bilge Narin ve Sevda Ünal; Avantajlar ve Dezavantajlar Ekseninde Yabancı Medya Kuruluşlarının Türkçe Yayınlarının Çalışma Pratikleri

Mehmet Fatih Çömlekçi; Çevrimiçi Haber Doğrulama Araçlarının Bilinirliği ve Dijital Okuryazarlık Farkı

Netice Görentaş; Türkiye’de İslami Haber Sitelerinin Haber Üretim Aşamasında Dini Kimlik Algısı: Yeni Akit İnternet Sitesi, Yeni Asya İnternet Sitesi

Suncem Kocer ve Çiğdem Bozdağ; Türkiye’de Sosyal Medya ve Yanlış Haber: Habere Güvensizlik, Medya Okuryazarlığı ve Kutuplaşma

Şerife Öztürk; Gazetecilik Alanında Yeni Eşitsizlik: Teknik Sermaye

 

 

13.15-14.15

Öğle arası

 

 

14.15-15.55

XII. OTURUM
Göç Yolları

 

Aysima Çalışan ve Günnur Ertong Attar; Sosyal Uyum Bağlamında Suriyelilerin Sosyal Medya Kullanım Pratikleri

Ayşenur Dal ve Emel Özdora Akşak; Dijital Temsil Eşitsizliğine Direnmek Mümkün Mü? Mülteci, Sığınmacı ve Göçmenleri Destekleyen Kuruluşların Türkiye'deki Sosyal Ağ Kullanımı

Dilan Ayırkan; Enformasyon Çağının Dezenformasyon Çağına Dönüşümü: Suriyeli Mültecilerin Yeni Medyada Temsili

Özlem Akkaya; Matbudan Dijitale Anaakım Basında Cinsiyetlendirilmiş Bir Figür Olarak “Suriyeli Kadın”

 

XIII. OTURUM
Yaratıcılık ve Toplumsal Eylem Aracı Olarak Sanat

 

Elif Cerrahoğlu; Müzecilikte Dijital Eşitsizlikle Mücadele Yolları: Sanal Gerçeklik ve Video Kullanımı

Hande Aral; Dijitalleşmenin Grafiti ve Sokak Sanatına Yansıması & Yaratıcı Üretime Etkisi: Atina Örneği

Özgün Dinçer; Sosyal Medya ve Kentin Yeni Görünümleri

Zeynep Görgüler ve Emine Bogenç Demirel; Yeni Medya Temelli Sanat ve Çeviri Hareketleri: Organizmalardan Artırılmış veri Heykellerine

 


 

V. ATÖLYE
Ürüne Dönüşen Öznenin Pazarlanması ve Alternatif Direniş Yolları

 

Düzenleyen:
Alper Erdem Turan

15.55-16.15

Çay/Kahve arası

 

 

16.15-17.30

XIV. OTURUM
Kamusal Alan ve Yurttaşlık: Quo Vadis?

 

Dilale Öz Dönmez; Sosyal Medya Platformlarının Demokrasiye Katkı Çerçevesinde İşlevi

Nurhan Yel; Dijital Medya Siyasal Arenadaki Eşitsizliklerin Kurucusu Mu Yıkıcısı Mı?

Seçil Toros ve Emre Toros; Dijital Medya Kullanımı ve Siyasal Katılım İlişkisi: Türkiye Örneği

 

 

XV. OTURUM
Yeni Sorular Yeni Araştırma Alanları

 

Aydın Çam ve İlke Şanlıer Yüksel; Yeni Sinema Tarihi Çalışmalarında Dijital Olanaklar: Sahadan Örnekler

Emel Özdora Akşak, Ergin Şafak Dikmen ve Levent Y. İnce; Oyun Çalışmalarında Yönelimler: Kuramsal Bakış Açıları, Yazının Gelişimi ve iletişim Teknolojilerinin Rolü

Sevgi Akça Güleş; Müşteri Hizmetlerinin Dijital Boyutu Chatbotların Servqual Modeli Bağlamında İncelenmesi

 

VI. ATÖLYE
Yeni Haber Üretim Pratiği Olarak Gazetecilikte Drone Kullanımı ve Sivil Havacılığa Entegrasyon

 

Düzenleyen:
Doç. Dr. Muzaffer Şahin

17.30-17.45

Çay/Kahve arası

 

 

17.45-18.30

Kapanış Oturumu ve Sonuç Bildirgesi

 

 

 

Oturumlardaki bildiriler, ilk yazar ismine göre alfabetik olarak olarak sıralanmıştır. Oturumdaki sunum sırası, Oturum Başkanı tarafından belirlenecektir. Herbir bildiri sunumunun 20 dakika olması planlanmıştır.