Katılım Bilgileri

 
Kongre Kayıt Koşulları ve Kayıt Ücretleri

Kongre kayıt ücreti, bildiri özeti hakem değerlendirmesinden geçerek kongreye kabul edilen bildirilerde, sunum yapacak her katılımcı için 400 TL, öğrenciler için 200 TL’dir. Dinleyici olarak katılım ücretsizdir, ancak Kongre’nin web sayfasından kayıt olmak gerekmektedir.

Kongreye her katılımcı en fazla 2 bildiri ile katılabilir. Çok yazarlı bildirilerde sadece sunum yapacak yazarın kongre kayıt ücretini yatırması yeterlidir; kongre kiti ve kongre olanaklarından yararlanmak isteyen, sunum yapmayacak yazarların da kayıt ücreti ödeyerek burada açıklanan kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Kayıt ücretleri yazar esasına göre alınmaktadır; sunum yapacak yazarın, kongreye kabul edilen 2 bildirisinin olması durumunda, her iki bildirinin de sunumunu aynı yazarın yapması koşuluyla tek kayıt ücreti ödenecektir.

Kongre kayıt ücretine kongre ile ilgili belgeleri (katılım belgesi, program ve bildiri özetleri) içeren dosya ve kongre boyunca verilecek ikramlar dâhildir.

Kayıt Ücreti, 1 Temmuz - 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında bu sayfada bilgileri ilan edilecek banka hesabına ödenecektir. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi ve kaydın kesinleştirilebilmesi için banka dekontunun bir kopyasının hesap@yenimedya.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Banka dekontunda kayıt olacak bildiri yazarı adının yazılmış olmasına özen gösterilmelidir. Gönderilecek e-postada, dekontun yanı sıra, bildiri adı ve kayıt olan yazarın adı yazılı olarak belirtilmelidir.
 
Öğrenci ücreti ödeyen yazarların, öğrenci olduklarını gösterir belgenin (öğrenci kimliği, öğrenci belgesi, vb.) dijital görüntüsünü de hesap@yenimedya.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir; standart ücret ödeyen yazarların herhangi bir bildirim yapmasına gerek yoktur.
 
Kayıt ücretiyle ilgili tüm sorular için, hesap@yenimedya.org.tr e-posta adresi ile iletişim kurulabilir.
 
Kongreyle ilgili diğer tüm sorular için kongre@yenimedya.org.tr e-posta adresiyle iletişim kurulabilir.